'67C Site's HOME PAGE 50th Reunion Class Picture '67C 50th Reunion Luau Golden Guard Induction Campus Pics House o' Dreams Graveside Ceremony

'67C 50th Reunion Luau

1DSC05177
Class Picture
DSC05142
Kerry Epting & wife
DSC05143
Sandra Koedyker McDaniel, Norris Johnson
DSC05144
Bob Cash, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05145
Sandra Koedyker McDaniel, Koji Yoda
DSC05146
Sandra Koedyker McDaniel, Margaret L. Forrester, Karolyn Ball
DSC05147
Ford Buildings
DSC05148
Sandra Koedyker McDaniel, Reba Nichols Yoda
DSC05149
Teddy Nichols Bowen, Lynn Faulkner Viets, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05150
Margaret L. Forrester, Bill Holden, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05151
Sandra Koedyker McDaniel, Don Leachman
DSC05152
Diane Holden, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05153
Sandra Koedyker McDaniel, Jean Benoy Lacey, Marlene "Spin" Gregory, Norris Johnson
DSC05154
Garland Meeks, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05155
DSC05155
DSC05156
DSC05156
DSC05157
Mike Walker, Penny White Walker, Karen Cash
DSC05158
DSC05158
DSC05159
DSC05159
DSC05160
Charlie Burdette, Elaine Cox Burdette, Ray Cox (65C), Becky Leachman ???, Angie Binns Cox, Don Leachman, Janie McJunkin ???
DSC05161
Davis Galloway, Avalene Anderson Galloway, Michele Forrester, Margaret Forrester, Teddy Nichols Bowen, Pam Suchy Forrester, Juanell Hindman Jenkins
DSC05162
Shirene Mulford Daniell, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05163
Lloyd Viets, Prudence Scales Roberts
DSC05164
Don Presley, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05165
Kay Presley, , Sandra Koedyker McDaniel, Don Presley
DSC05166
Kay Presley, , Sandra Koedyker McDaniel, Don Presley
DSC05178
Sandra Koedyker McDaniel, Pam Suchy Forrester
DSC05179
Sandra Koedyker McDaniel, Pam Suchy Forrester
DSC05180
Avalene Anderson Galloway, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05181
Avaalene Anderson Galloway, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05182
Lynn Faulkner Viets, Lloyd Viets
DSC05183
Juanell Hindman Jenkins, Baughn Jenkins
DSC05184
Michele Forrester, Avalene Anderson Galloway, Pam Suchy Forrester,Sandra Koedyker McDaniel, Juanell Hindman Jenkins, Baughn Jenkins
DSC05185
Allan Richardson, (??Neil's wife??), Neill Davis, Garland Meeks, Dianne Meeks, Bob Hayes, Wylene Vickers Hayes, Ellen Thomas Richardson's (back)
DSC05186
Sandra Koedyker McDaniel, Lloyd Galloway, Avalene Anderson Galloway, Michelle Forrester
DSC05187
Shirene Mulford Daniell, Bobby Daniell
DSC05188
Carroll "Butch" Carter, Art Howard(back)
DSC05189
Jean Benoy Lacey
DSC05190
Jean Benoy Lacey
DSC05191
Peggy Brown Howard, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05192
Class Gift, Gate of Opportunity Scholarship Endowment Check
DSC05193
Class Gift, Gate of Opportunity Scholarship Endowment Check
DSC05195
Class Gift, Gate of Opportunity Scholarship Endowment Check
DSC05196
Bill Holden, Jean Benoy Lacey, Marleen "Spin" Gregory
DSC05197
Carroll "Butch" Carter
DSC05198
Gayle Graviett Gmyrek
DSC05199
Gayle Graviett Gmyrek, Ed Gmyrek
DSC05200
Jean Benoy Lacey, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05201
Sandra Koedyker McDaniel, Mack McDaniel
DSC05202
Sandra Koedyker McDaniel
DSC05203
Don Presley, Kay Presley, Bob Cash
DSC05204
Pat Jackson Vaughn, Randall Clark, Margaret Forrester
DSC05205
Koji Yoda, Reba Ann Nichols Yoda
DSC05206
Reba Ann Nichols Yoda, Koji Yoda
DSC05207
DSC05207
DSC05208
Teddy Nichols Bowen
DSC05209
Gary Gore, Carol Wilson Gore
DSC05210
Michelle Forrester, Pam Suchy Forrester, Sandra Koedyker McDaniel
DSC05211
Art Howard, (??wife Norris??), Norris Johnson, Peggy Brown Howard (back)
DSC05212
Connie Carter, Carol "Butch" Carter, ???, Kerry Epting
DSC05213
DSC05213
DSC05214
DSC05214
DSC05215
Gayle Graviett Gmyrek, Ed Gmyrek
DSC05216
DSC05216
DSC05217
DSC05217
DSC05218
DSC05218
DSC05219
DSC05219
DSC05220
DSC05220
DSC05221
DSC05221
DSC05222
DSC05222
DSC05223
DSC05223
DSC05225
DSC05225
DSC05226
DSC05226
DSC05227
DSC05227
DSC05228
DSC05228
DSC05229
DSC05229
DSC05230
DSC05230
DSC05231
DSC05231
DSC05233
DSC05233